small-copper-4844776_960_720.jpg

 DE VUURVLINDER

Psychomotorisch kindertherapie en kindercoaching

Uit liefde voor kinderen

 

WAT IS PSYCHOMOTORISCHE THERAPIE?

Psychomotorische Kindertherapie is therapie voor kinderen die vastlopen in hun ontwikkeling en dat in hun gedrag laten zien. PMKT heeft als doel de vastgelopen ontwikkeling weer op gang te brengen.

Maatwerk

In de therapie stemt de therapeut af op het ontwikkelingsniveau van het kind en speelt in op de behoeftes en gevoelens van het kind. Zo kan het accent in de therapie liggen op:


 • het samen met het kind stilstaan bij het Ik: ’wie ben ik’ ; ’wat wil ik’; ’wat kan ik’ en ’wat voel ik’

 • het leren grip krijgen op zijn eigen emoties

 • het sociale functioneren 

 • cognitieve vaardigheden zoals planmatig werken

De therapeut heeft daarbij keuze uit een breed aanbod van middelen, zoals bewegen, lichaamsgerichte oefeningen, spel, muziek, ritme en creatieve materialen. De therapeut zet het middel in waarmee het kind zich het beste kan uiten.

De veilige therapeutische omgeving en de deskundige reactie van de therapeut brengen een veranderingsproces tot stand. Het kind krijgt de kans om nieuwe ervaringen op te doen en/of negatieve ervaringen te verwerken.

Transfer

Samenwerking met ouders en anderen uit de leefomgeving van het kind,

Voor wie

Kinderen tot ongeveer 18 jaar kunnen bij de psychomotorisch kindertherapeut terecht. Wanneer een kind vast loopt in zijn ontwikkeling kan zich dat uiten in één of van de volgende gedragskenmerken:

sociaal/emotioneel gedrag

 • agressief of teruggetrokken gedrag

 • moeilijk contact maken en/of onderhouden met volwassenen of andere kinderen

 • (faal-)angst

 • gespannenheid

 • negatief zelfbeeld

 • affect-regulatieproblemen


cognitief gedrag

 • aandachts-, motivatieproblemen

 • planningsproblemen

 • impulsiviteit

 • informatieverwerkingsproblemen

bewegingsgedrag

 • problemen met motorische basisvaardigheden

 • onhandig, houterig bewegen/ te weinig lichaamsbesef

 • over beweeglijkheid

 • passiviteit (leidend tot obesitas)

 • problemen met de fijne motoriek/ schrijfproblemen

Kinderen kunnen vastlopen in hun ontwikkeling ten gevolge van een stoornis (zoals AD(H)D), Autisme spectrumstoornisen (Asperger, PDD-NOS, etc.), hechtingsproblematiek, angststoornissen en overige psychische problemen een belemmering als gevolg van een traumatische gebeurtenis in hun leefomgeving, zoals ziekte, verlies, scheiding of seksueel misbruik.

Teveel prikkels ervaren door hoogsensitiviteit.


Contra-indicaties

PMKT binnen de ambulante hulpverlening is niet geïndiceerd wanneer er duidelijk sprake is van een ernstig psychiatrisch ziektebeeld, ernstig verstoorde gezinsomstandigheden of de problematiek anderszins zeer complex of ernstig van aard is. In dergelijke gevallen dient de psychomotorische kindertherapie plaats te vinden binnen een multidisciplinair behandelteam. Zo nodig wordt naar een passend alternatief gezocht en doorverwezen.   


Visie

Maatwerk

In de therapie stemt de therapeut af op het ontwikkelingsniveau van het kind per gedragscomponent en speelt daarmee in op de behoeftes en gevoelens van het kind.

Het gedrag is opgebouwd uit een aantal gedragscomponenten die elkaar onderling beïnvloeden. Deze gedragscomponenten zijn:

 • biologisch

 • sensorisch

 • motorisch

 • emotioneel

 • sociaal

 • cognitief

Deze verschillende gedragscomponenten zijn wel te onderscheiden maar nooit te scheiden. Gegevens over de verschillende gedragscomponenten, de genetische aanleg en de invloeden van de omgeving (in heden en verleden) geven de therapeut inzicht in het ontstaan, de aard en de ernst van de gedragsproblematiek.

Hoe kunnen we gedrag veranderen?

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het genetisch potentieel (wat in aanleg aanwezig is), de leefomgeving en de ervaringen die we opdoen, van wezenlijk belang zijn voor ons gedrag. Ons Brein is het orgaan wat verantwoordelijk is voor ons gedrag. Ervaringen, die een mens opdoet, bepalen welke verbindingen in de hersenen worden gelegd. Deze verbindingen vormen patronen die gedurende het hele verdere leven blijven bestaan Deze patronen bepalen hoe we reageren op iedere volgende situatie in het leven. Soms is het nodig om bepaalde patronen (gedrag) te veranderen of bij te stellen, omdat het gedrag in nieuwe situaties, niet meer adequaat blijkt en voor onbegrip of irritatie in de omgeving zorgt. 

Recente onderzoeken ondersteunen het idee dat psychische functies, waaronder denken en voelen, zich ontwikkelen in een affectieve (liefdevolle)relatie. In een later leven kan een affectieve relatie veranderingen aanbrengen in die psychische functies.

Therapieproces

De therapeut zal zich binnen een veilige, affectieve (liefdevolle)relatie, die hij/ zij opbouwt met uw kind, richten op het teweeg brengen van veranderingen in de manier waarop het kind zichzelf beleeft en omgaat met de wereld om zich heen, waardoor de ontwikkeling van uw kind positief gestimuleerd wordt. De Psychomotorisch Kindertherapeut biedt binnen een veilige omgeving, die ervaringen aan waarmee nieuwe patronen en dus ander gedrag kan ontstaan bij elk specifieke kind.

De therapie sluit aan bij datgene wat je bij het kind van nature al aantreft: bewegen, muzikaliteit, creativiteit en spel. Al bewegend en spelend wordt het kind in staat gesteld te uiten wat het niet in woorden kan uitdrukken en kan het kind oefenen met nieuw gedrag.

ondersteunen het proces en zorgen ervoor dat ouders en kind weer in staat zijn op eigen kracht verder te gaan.

 
child_model

Specialist in hoogsensitieve kinderen (HSP)

Hoogsensitieve kinderen beleven gebeurtenissen veel intenser dan andere kinderen. Dit is voor ouders/ opvoeders en kinderen niet altijd even makkelijk.

De huidige samenleving, met al zijn hevige prikkels maakt het er niet gemakkelijker op.

Ik help de kinderen zodat ze prikkels snel te herkennen en te onderzoeken wat voor hen kan helpen niet overprikkeld te raken.

 

OVER MIJ

Mijn naam is Nancy Visser. 

Ik heb vele jaren in het onderwijs gewerkt op diverse scholen in ’s-Hertogenbosch.

Deze ervaring met kinderen heeft mij doen besluiten om de opleiding tot psychomotorische kindertherapeut te gaan volgen.

Kinderen hebben altijd in mijn werk centraal gestaan. Mijn creativiteit gebruik ik graag in mijn werk, zodat ik vaak op een andere manier tot oplossingen kom.

Ik heb contact met mensen nodig en het liefst wil ik anderen verder helpen. 

Het is voor mij belangrijk dat kinderen/volwassenen gaan inzien hoe mooi en getalenteerd ze zijn. In de huidige maatschappij zijn de verwachtingen veelal prestatie gericht. Maar ik denk dat het belangrijker is om eerst goed in je lijf te zitten voordat je aan prestatie toe bent. Eerst je lijf, dan de wereld in. 


In de loop van de tijd ben ik veel kinderen tegen gekomen die vast liepen omdat ze in deze maatschappij overprikkeld waren. Veel hoog sensitieve kinderen worden zo overspoeld door prikkels in hun omgeving dat ze zich amper staande kunnen houden.  Daarom ben ik mij gaan specialiseren in deze kinderen.                                  

20201017_195919_edited.jpg
 

AANGEBODEN DIENSTEN

Persoonlijke verzorging en begeleiding

Afro-Amerikaans kind
fullsizeoutput_45b.jpeg
istock-1035288676-1.jpg

PSYCHOMOTORISCHE KINDER THERAPIE

PMKT
intake gesprek €50 per 50 minuten
kind sessie € 75 per 50 minuten
evaluatiemoment wordt gerekend als kind sessie

KINDERCOACHING

Soms heeft een kind op school of thuis behoefte aan het leren van nieuwe vaardigheden maar is er niet de tijd of kennis om dit aan te leren. Hierbij kan ik ondersteunen. Hierbij kun je denken aan sociale-, of leervaardigheden.
€75,- per sessie.

ONDERWIJS-ARRANGEMENTEN

Begeleiding van kinderen in school. Dit wordt altijd via de school geregeld.
Tarieven altijd in overleg

Lid van NFG
AGB code 90109444
AGB code praktijk 90068416
Lid van RBCZ